VIZIJA NAŠE ŠOLE

Gradimo kvalitetno delo z dobrimi in s sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih.

VREDNOTE

SPOŠTOVANJE
STRPNOST
ZNANJE


THE VISION AND VALUES OF OUR SCHOOL 

OUR VISION

We are building quality work with good relations and ensuring the safety of all participants with quality lessons and great results in various fields.

OUR VALUES
RESPECT
TOLERANCE
KNOWLEDGE 

(Visited 208 times, 1 visits today)