S TRADICIJO V PRIHODNOST - Z ohranjanjem vinogradniške in kulinarične tradicije ptujskega podeželja v trajnostno prihodnost po meri vsakega posameznika in narave

STATUS:

TRAJANJE:

VREDNOST:

VODJA:

FINANCIRANJE:

SODELUJOČI:

v izvajanju

september 2017 – december 2019

45.867,85 €

Alenka Bezjak

Projekt bo delno financiran s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (24.314,59 €).

• Mestna občina Ptuj (prijavitelj)
• Društvo vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske gorice
• Društvo kmetic Mestne občine Ptuj
• OŠ Ljudski vrt – podružnica Grajena

NAMEN PROJEKTA:

Namen projekta je ohranjanje bogate kulturne dediščine in kulinarike območja Slovenskih goric.
Ker gre v veliki meri za gričevnate predele so tudi idealni pogoji za vinogradništvo. Na Mestnem Vrhu je ostala stara preša, stara 100 let, kot samostojni objekt in ki smo ga v letu 2011 s pomočjo LEADER sredstev prenovili v vinogradniški muzej. Prav tako je bil na Grajeni v 60 letih prejšnjega stoletja zgrajen Dom krajanov, ki je bil in je še danes pomemben kraj srečevanja ljudi s tega območja.
S projektom »S tradicijo v prihodnost« želimo vključiti vse skupine prebivalcev, od osnovnošolskih otrok, gospodinj do vseh prebivalcev tega območja. V ta namen želimo v Domu krajanov Grajena dograditi kuhinjo, ki bo omogočila gospodinjam pripravljati najrazličnejše tradicionalne jedi, jih pripravljati skupaj z učenci OŠ Ljudski vrt - Podružnica Grajena ter pripraviti razstavo značilnih jedi za to območje ter organizirati različne izobraževalne delavnice na temo ohranjanja tradicionalnih jedi naših prednikov. V obnovljeni preši, v vinogradniškem muzeju, na Mestnem Vrhu, želimo obogatiti zbirko razstavnih eksponatov s povečanjem le teh in z njihovim pravilnim poimenovanjem. Po zaključku te aktivnosti bomo izdali predstavitveno zloženko o vinogradniškem muzeju z opisi vseh eksponatov. Nekaj novega v občini in na območju LAS Bogastvo podeželja bo predstavljal na novo urejen ampelografski vrt pri vinogradniškem muzeju z zasajenimi 10 sortami vinske trte, kar bo doprineslo k vzdrževanju, ohranjanju kolekcije trsnega izbora vinorodnega okoliša Slovenske gorice.
CILJI:

Cilj projekta je krepitev dediščinske skupnosti na območju LAS Bogastvo podeželja skozi ohranjanje ter koriščenje vinogradniških, kulinaričnih dediščinskih potencialov za namene doživljajskega, zelenega, kulturnega turizma.
Z ureditvijo skupnostne kuhinje v domu krajanov Grajena bomo ohranili skupni prostor za druženje, izobraževanje in druge prireditve v kraju. Objekt bo dobil izboljšano ekonomsko vrednost ter omogočal potencialni prostor izvajanja cateringa ter posredno spodbujal k razvoju nove dejavnosti in na daljši rok omogočal delno zaposlitev.
S projektom spodbujamo medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje in strpnost, omogočamo prenos znanja med generacijami, ozaveščamo o pomenu bogate kulturne dediščine (vinogradniške, kulinarične) in lokalne identitete ter spodbujamo sočutnost do socialno ogroženih prebivalcev.
OPIS/REZULTATI:

• Izgradnja in oprema kuhinje v Domu krajanov Grajena.
• Izdelava in tisk predstavitvene zloženke v treh jezikih o vinogradniškem muzeju na Mestnem vrhu.
• Priprava in izdaja zbornika o zgodovini vinogradništva.
• Priprava, postavitev in predstavitev vinogradniške muzejske zbirke na Mestnem Vrhu.
• Priprava in postavitev ampelografskega vrta pri vinogradniškem muzeju na Mestnem vrhu.
• Priprava in izvedba izobraževalnih kulinaričnih delavnic.
• Priprava dobrodelnega kosila.
• Priprava razstave.
• Priprava zaključne prireditve projekta.

Povezave:

ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/
www.las-bogastvopodezelja.si

 

 

(Visited 225 times, 1 visits today)