Kdor pozna pravila lepega vedenja, ni nikoli v zadregi. Pri obisku prireditev je prvo in edino pravilo: bodite obzirni do drugih obiskovalcev in spoštljivi do nastopajočih. Skratka, ne motite prireditve in njenega spremljanja.

Pred predstavo izklopite prenosne telefone in druge naprave, ki oddajajo zvočne signale.

Med prireditvami ne klepetajte in ne komentirajte. O vsem se lahko pogovorite po končani prireditvi.

Himna se ne zaigra na vsakem dogodku, zaigramo oz. zapojemo jo na formalnih in uradnih dogodkih. Ob začetku vstanemo in mirno stojimo, ne klepetamo, po končani himni se mirno usedemo in ne ploskamo, ne za slovensko ne za evropsko. “Pri športnih dogodkih, kjer je prisotna evforija, je to sicer drugače in tu se ploskanju skorajda ne da izogniti. Večje domoljubje pokažemo s pravočasnim izobešanjem zastave, ki pa mora biti seveda čista in nič strgana. Odstraniti pa jo moramo dva dni po praznikih.” 

(Visited 526 times, 1 visits today)