UDELEŽENCI: učenci od 1. do 9. razreda
ČAS: torek od 12.40 do 13.25
PREDVIDENO ŠTEVILO UR: 30 ur

V skupnost učencev so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, srečanj pa se udeležujejo predstavniki vsake oddelčne skupnosti. S skupnimi močmi skrbimo za hišna pravila in upoštevanje le teh, za kvalitetne medsebojne odnose, načrtovanje skupnih dejavnosti, sodelujemo pri projektih in se aktivno vključujemo v občinski in medobčinski otroški parlament. Srečanja potekajo tedensko po eno šolsko uro, po potrebi večkrat. Zraven predvidenih vsebin, rešujemo tudi sprotno problematiko.

VSEBINE SKOZI VSE LETO

~ sodelovanje z oddelčnimi skupnostmi, učiteljskim zborom, svetom šole, strokovnimi delavci šole,
~ vodenje učencev in poudarek njihovega timskega dela,
~ sodelovanje pri organiziranju šolskih prireditev ob praznikih, dnevu šole in zaključku šolskega leta,
~ privzgajanje: samokontrole, kritičnosti, samostojnosti, lepega vedenja in obnašanja, kulturnega uživanja hrane, vrednotenja in ocenjevanja svojega dela, skrbi za učilnice,
~ sodelovanje v interesnih dejavnostih,
~ sodelovanje učencev na različnih tekmovanjih,
~ urejanje panoja na hodniku,
~ preživljanje odmorov,
~ pobude, pohvale, kritike, …. »ZAUPNI RADOVEDNEŽ«,
~ socialne igre,
~ načrtovanje in organizacija skupnih akcij,
~ poudarek na vzgajanju: pozdravljanje, nošenje copat, kulturno prehranjevanje, kultura vstopanja in izstopanja skozi vrata).

September 

~ predstavitev  programa dela, izvolitev odbora, potrditev mentorja, izvolitev predstavnikov za udeležbo na Otroškem mestnem parlamentu in Otroški mestni seji,
~ obnovitev hišnega reda (pravila in obnašanje učencev), pravil vedenja v jedilnici in naloge dežurnih učencev,
~ ponovno opozorilo na upoštevanje vrednot naše šole: SPOŠTOVANJE, STRPNOST in ZNANJE,
~ prometna varnost-obnovitev varne poti v šolo (zadrževanje pred šolo po pouku ni dovoljeno),
~ obnovitev varnih točk na Ptuju,
~ aktivno sodelovanje v otroškem Mestnem svetu,
~ spodbujanje učencev za pripravo šolske himne.

Oktober

~ Teden kulturne dediščine (Rimljani),
~ Teden otroka bomo obeležili v času od 7. do 13. oktobra 2019, tema: Naše pravice (Tone Pavček: Naše pravice),
~ dejavnosti v času Tedna otroka: Debata Kje pa tebe čevelj žuli na temo Pravice in dolžnosti (v telovadnici pri RU po triadah),
~ čiščenje okolice,
~ udeležba na občinskem in medobčinskem otroškem parlamentu na temo Moja poklicna prihodnost,
~ sodelovanje v natečaju Evropa v šoli, tema: Enakost spolov ( enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic).

November

~ 13. 11. 2019 Dan za strpnost in prijateljstvo,
~ 20. november obeležujemo 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah,
~ sprejem prvošolcev v skupnost učencev s kulturnim programom in pogostitvijo,
~ priprava oglasne deske Reklama za branje in »Odštekani« bralci (fotografiranje branja na nenavaden način).

December 

~ 3. december mednarodni dan invalidov,
~ nadaljevanje z dejavnostjo  Pomoč učencem/sošolcu (zbiranje predlogov za izboljšanje pisanja domačih nalog)

Januar 

~ teden PRIJATELJSTVA,
~ pomen dobre medsebojne komunikacije, reševanje konfliktov, spoštovanje drugačnost,
~ priprava PREGOVOROV, MISLI o odgovornosti za lastno znanje in načine, kako pridobiti nova znanja.

Februar 

~ razvijanje digitalne pismenosti

Marec 

~ sodelovanje v projektu  »EKO ŠOLA« (zbiranje starega papirja, prazni baterij, tonerjev, kartuš, varčevanje z vodo in energijo, ločevanje odpadkov),
~ priprave na dan šole (tema: Strpnost).

April 

~ sodelovanje pri pripravah za DAN ŠOLE 

Maj 

~ izbira  NAJ UČENCA ŠOLE po izdelanih kriterijih,
~ priprava razstave zvezkov.

Mentorica: Vanja Majcen

(Visited 163 times, 1 visits today)