IZOSTANEK UČENCA

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku 5 delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.

Primer opravičila

NAPOVEDANA ODSOTNOST (DO 5 DNI)

Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti najmanj 3 dni pred izostankom.

Napovedano odsotnost do 3 dni lahko dovoli razrednik, napovedano odsotnost nad 3 dni pa mora odobriti ravnateljica.

Vloga za odsotnost od pouka do 3 dni  (razrednik)

Vloga za odsotnost od pouka do 5 dni  (ravnateljica) ­­­

Vloga za odsotnost od pouka (nad 5 dni)

(Visited 84 times, 1 visits today)