Obvestilo staršem

 

Prešli smo v drugo polovico januarja. Bliža se konec redovalnega obdobja. Po navodilih MIZŠ so lahko učenci izjemoma v prvem ocenjevalnem obdobju neocenjeni, zmanjšano je število potrebnih ocen v tem šolskem letu. Zavedamo se, da živimo v zahtevnem času in da je med učenci prisotna nervoza ob ocenjevanju znanja, ki pa se mu, žal, ne moremo izogniti. Zato se skupaj potrudimo pri učencih razvijati zavest, da je za dobre ocene potreben trud in redno delo vsakega posameznega učenca.

V šolah se spopadamo z okužbami in karantenami, ki dodatno hromijo šolsko delo. Vendar se trudimo pokrivati manjkajoče zaposlene, da lahko ostanemo v šoli. Starši ste naprošeni, da poskrbite za odgovorno delo vaših otrok v času karanten, saj karantena niso počitnice. Le na ta način bomo lahko sledili načrtovanemu delu.

V tem trenutku nam gre dobro. V karanteni imamo ta trenutek dva oddelka in dva zaposlena (od 37 oddelkov in 120 zaposlenih). S samotestiranjem v šoli nam uspeva preprečiti marsikatero karanteno in širjenje okužb. Ker pa se močno povečuje število okužb na ravni države, se izvajajo PCR testi z zamudo in posledično tudi karantenske odločbe prihajajo z zamudo. Pripenjamo okrožnico MIZŠ RS.

Še enkrat vas prosimo, da ste doma pozorni na morebitne znake okužb, da ne pošiljate otrok v šolo, če ima znake kdo od družinskih članov, dokler ne preverite, če je okužen. Zaposleni v šoli bomo dali vse od sebe, da bo šola ostala odprta in da bo varen prostor za vse. Vendar pri tem potrebujemo pomoč vas, staršev.

Ostanimo zdravi.

Priloga: Obvestilo NIJZ

Prijazen pozdrav,

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

(Visited 15 times, 1 visits today)
 
 
 
 
Dostopnost