Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Po štirih mesecih pouka na daljavo smo z veseljem dočakali dan, ko bomo ponovno v šoli vsi.  V ponedeljek, 22. 2. 2021, pridejo v šolo še učenci od 4. do 9. razreda. Delo v šoli bo potekalo po modelu B, to pa pomeni, da moramo izvajati stroge varnostne ukrepe, učenci ostajajo v mehurčkih v okviru svojih oddelkov. Izvajamo redni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Neobvezni in obvezni izbirni predmeti še naprej potekajo na daljavo, interesne dejavnosti bomo izvajali v omejenem obsegu, kolikor bo mogoče. Več o tem si lahko preberete v posodobljenem Načrtu za zagotavljanje kontinuiranega dela v razmerah, povezanih s covid-19, ki je objavljen na spletni strani šole.

Prve tri tedne, ko so bili v šoli učenci od 1. do 3. razreda, smo z odgovornim vedenjem vseh uspešno izpeljali pouk. Nismo imeli nobene karantene. Sedaj nas bo v šolskem prostoru še veliko več in zato je zelo pomembno, da vsi ravnamo odgovorno, upoštevamo pravila in navodila varnega dela. Le tako bomo v šoli lahko tudi ostali.

Razredniki bodo vse učence pred prihodom v šolo podrobno obvestili o načinu vstopanja v šolo, protokolih preobuvanja, matičnih učilnicah in načinu prehranjevanja.

Prosim vse, da:

 • v šolo pridejo samo zdravi učenci,
 • na šolskih avtobusih učenci nosijo maske,
 • vstopajo v šolo po določenem razporedu – o tem jih obvestijo razredniki,
 • ob vstopu v šolo učenci nosijo maske obvezno, razen v matični učilnici,
 • učenci naj imajo topla oblačila pri sebi v učilnici, saj se prostori pogosto zračijo.

Posebnosti:

 • učenci so v mehurčkih – samo v okviru svojega oddelka v matični učilnici,
 • neobvezni in obvezni izbirni predmeti še vedno potekajo na daljavo,
 • pouka v specializiranih učilnicah ni, izjema je šport,
 • malicajo v učilnicah, razpored kosil bo objavljen,
 • starši v šolo ne vstopate, razen po predhodni najavi in dogovoru,
 • govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo,
 • o vsakem sumu na okužbo ali okužbi v domačem okolju takoj obvestite razredničarko/razrednika in otroka zadržite doma.

Pred nami je čas velikih izzivov. Učiteljice in učitelji se zavedajo, da bo potreben določen čas, da se učenci ponovno privadijo delu v šoli, da je potrebno preveriti znanje in občutke otrok. Zato tudi ocenjevanje v naslednjih dveh tednih ne bo naša prioriteta. Strokovni aktivi na šoli bodo ocenili, kdaj se bomo lotili tega področja našega dela in o tem učence in starše tudi pravočasno obvestili.

V želji, da ostanemo zdravi, strpni in optimistični, vas lepo pozdravljam.

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

(Visited 100 times, 1 visits today)