MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V Mestni občini Ptuj je potekal 30. medobčinski otroški parlament. Našo šolo je zastopala učenka Lana Ornik. Tema razprave je bila Moja poklicna prihodnost. Več …

 

OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V torek, 21. januarja 2020, smo se štirje učenci udeležili občinskega Otroškega parlamenta, ki je potekal v Centru interesnih dejavnosti na Ptuju. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Moja poklicna prihodnost.  Več …

 

ŠOLSKI PARLAMENT

Zasedanje otroškega Šolskega parlamenta:

 • KDAJ: torek, 17. 12. 2019
 • KJE: v učilnici 209
 • TEMA: Moja poklicna prihodnost

 

Obiskal nas bo uspešen podjetnik.
Vabljeni vsi, ki želite debatirati o izbrani temi. 


 


17. 12. 2019 je potekal šolski Otroški parlament. Naslov letošnje teme je Moja poklicna prihodnost. Srečanje je vodila predsednica šolske skupnosti, učenka Nika Čeh. Po uvodni predstavitvi letošnje teme in že zapisanem našem razmišljanju o poklicih in naši poklicni prihodnosti, smo imeli možnost pridobiti zanimive informacije iz prve roke od gospe in gospoda Kovačec, ki sta uspešna podjetnika in sta bila naša gosta na šolskem parlamentu. Gospa Kovačec je po poklicu učiteljica in gospod Kovačec je gradbenik. V podjetju ona skrbi za finance in on za sestanke in sklepanje novih poslov. Pomagala sta nam odgovoriti na nekaj vprašanj.

 • Kako bi nas navdušili za poklic?
  Izberite si to, kar imate radi in to navežite s poklicem, ki že obstaja.

 

 • Kako bi to spodbudili? Kako bi otroku omogočili, da razvije svoje talente?
  Poskusimo mu nuditi, da preizkusi čim več dejavnosti.

 

 • Ali je izobrazba pot do cilja? Ni nujno, saj lahko nastopijo tudi druge priložnosti.

 

 • Zakaj in kako ste pomislili na idejo o lastnem podjetju? Denarna kriza, nove priložnosti.

 

 • Ali ste imeli rezervni načrt? Ne, to je povzročilo veliko tveganje, ves svoj denar, trud sva vložila v to podjetje. Ni bilo druge priložnosti kot uspeh.

 

 • Je ta poklic težek? Ja, vsak poklic je po svoje težek in vsak zahteva nekakšno delo, spretnost.

 

 • Koliko časa vam vzame en projekt?  Vse skupaj traja 3 leta, od tega je dobro leto gradnje.

 

 • Kako ustvariti svoje podjetje?  Imeti moraš močen karakter, dobro idejo, pogum, veliko potrpežljivosti in tudi malo sreče.

 

Tudi ravnateljica gospa Tatjana Vaupotič Zemljič nam je podala zanimive informacije iz lastnih izkušenj in pomemben nasvet: » Za poklic se odločamo s srcem in ne zaradi denarja. Srednja šola še ne zaključi kariere.«

Zapisala: Zoja Šafranko

STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

Strpnost je tvoja pravica, ki jo pridobiš tako, da jo daješ tudi drugemu.
(Lev Kreft)

16. NOVEMBER JE SVETOVNI DAN STRPNOSTI.

Strpnost je dopuščanje drugačnega mnenja, prepričanja, obnašanja, poslušanja različne glasbe, drugačnega oblačenja.


Življenje je učenje, med drugim tudi strpnosti. Samoobvladovanje v vsakdanjem življenju, dan za dnem, nas korakoma pripelje do tega, da postane ta vrlina del nas. Šele takrat nas lahko življenje pripelje bližje k cilju. Strpnost lahko opredelimo kot vrlino in je tudi ena temeljnih človeških pravic. Ljudi naj ne ločuje, temveč povezuje. Živimo v različnih okoljih, pripadamo različnim kulturam, verskim skupnostim. V večini primerov prevzemamo nauke, vrednote, vrline, standarde  …  od staršev in družbe v kateri živimo. Smo posamezniki z različno izobrazbo, darovi, željami, vsak od nas nosi svojo izkušnjo, svoje želje, tudi bolečine in radosti. Vse to nas ločuje in istočasno tudi povezuje. Strpnost dopušča in uči. Na tak način prihajamo v stik z drugačnim načinom razmišljanja, idejami, vrednotami in postajamo bogatejši. S strpnostjo povezujemo tudi potrpežljivost, ko čakamo na razvoj dogodkov, rezultate dejanj, na prelomnice v življenju ipd. (Vse ima svoj čas in kraj. Časa in dogodkov ne moremo prehitevati.)


NESTRPNOST– vsakdo se je v svojem življenju že soočil s kakšno od oblik nestrpnosti – kot žrtev ali sodelujoči. Veliko je nestrpnosti že med majhnimi otroki, kar lahko nekako še toleriramo. Z razgovori in s pravilnimi vzgojnimi ukrepi lahko tako vedenje tudi odpravimo. Pri tem naj bi sodelovali vsi, starši, učitelji, tudi drugi odrasli.

Naš cilj: pozitivna samopodoba, prepričanje v resnico, dobroto – tako tlakujemo pravo pot sebi in smo lahko vzgled tudi drugim.


Več o projektu na povezavi:  http://psgrajena.splet.arnes.si/files/2019/11/Projekt-Mednarodni-dan-strpnosti-dan-za-strpnost-in-prijateljstvo-opis.pdf

 

OTROŠKA MESTNA SEJA

 • Otroški mestni svet je sestavljen iz 24 predstavnikov ptujskih osnovnih šol. Predstavniki naše šole v šolskem letu 2019/2020 so:
  NIKA ČEH,
  BORIS LOZINŠEK,
  LANA ORNIK in
  KLARA TIKVIČ.

 • V torek, 12.11.2019, je v sejni sobi mestne občine potekala 5. redna seja otroškega Mestnega sveta. Več …

 

TEDEN OTROKA

Teden otroka poteka v letošnjem letu od 7. 10. 2019 do 13. 10. 2019. Ker v letošnjem letu obeležujemo 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, so se v Zvezi prijateljev mladine Slovenije odločili, da bodo ravno pravice otrok osrednja tema letošnjega Tedna otroka. Na temo pravice otrok, ki smo ji dodali še dolžnosti, smo po triadah izpeljali debato.


DEBATA
je komunikacijski dogodek o izbrani temi. Obe ekipi naj imata enake možnosti za predstavitev svojih stališč.

    ZA                                                                                     PROTI
pozitivno,                                                                          negativno,
zagovarja                                                                         nasprotuje

 

POSTOPEK PRIPRAVE:

 1. Pripravite argumente (zakaj ta trditev, kateri so problemi,…)
 2. Ideje zapisujte na list.
 3. Predstavite argumente.
 4. Zavrnite argumente nasprotne strani in razširite, okrepite svojo trditev z novimi argumenti.
 5. Postavljajte vprašanja nasprotni ekipi.

DEBATA
Povej na glas

 TEMA: Pravice in dolžnosti
DATUM: 7. 10. 2019

ZAPISKI:

2. in 3. razred so našteli naslednje PRAVICE: pravica do družine, pravica do šolanja, pravica do hrane, pravica do zdravja, pravica do počitka, pravica do igrač, pravica do učenja, pravica do športa, pravica do prostega časa in pravica do zdravljenja. Učenci prve triade so mnenja, da bi brez pravic umrli oziroma, da za življenje nujno potrebujemo pravice.

Zelo dobro poznajo tudi že DOLŽNOSTI: pisanje domačih nalog, učenje, lepo obnašanje, skrb za opravičilo za izostanek, osebna higiena, skrb za hišne ljubljenčke, pospravljanje sobe, pomoč v družini, redno obiskovanje pouka, branje knjig, urejanje in prinašanje šolskih potrebščin, …

Dolžnosti so povezali tudi z zdravim načinom življenja, s kulturnim uživanjem hrane, s prijaznostjo, z ločevanjem odpadkov in varčevanjem z vodo in elektriko.

 

4., 5. in 6. razred so naštel naslednje PRAVICE: pravica do igre, pravica do pogovora, pravica do izobraževanja, pravica do ustreznega doma, pravica do hrane in pijače, pravica do družine. Druga triada je mnenja, da je nujno potrebna pravica, da smo sprejeti v družini, šoli, v okolju.

Pri ozaveščanju njihovih DOLŽNOSTI so bili redko besedni: njihova dolžnost je, da med poukom ne klepetajo in pisanje domačih nalog.                                                               

 

7., 8. in 9. razred so izpostavili naslednje PRAVICE: pravica do svobode, pravica do življenjskega standarda, pravica do pitne vode in hrane.

Med DOLŽNOSTI so uvrstili: učenje, obiskovanje šole in pomoč staršem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 524 times, 1 visits today)