Igra ne utruja, ampak spodbuja je bila tema letošnjega projekta ob dnevu šole na Grajeni. S tem smo želeli učence in starše ozavestiti, da skozi igro krepimo miselne, telesne, čustvene in čutne procese. Tako smo v tem šolskem letu več časa namenili tudi ponavljanju in utrjevanju snovi skozi igro.

Na dan šole, ki je bil v petek, 19. 4. 2024, smo se začeli pripravljati v torek, 16. 4. 2024, ko smo z učenci v mešanih razredih izdelovali različne igre, predvsem iz odpadnega materiala. Igre smo razdelili po sklopih, in sicer so učenci izdelali miselne, talne, družabne in zabavne igre.

V petek se je naša šola spremenila v veliko igralnico. Najprej smo za starše pripravili kratko dramsko in glasbeno prireditev. Veseli smo bili, da nas je obiskala tudi ga. županja, Nuška Gajšek. Po prireditvi so učenci skupaj s starši dobili kartonček, s katerim so odšli po učilnicah, kjer so morali skupaj odigrati vsaj štiri igre. Za vsako odigrano igro različne tematike so dobili žig. Po zbranih žigih so v telovadnici prejeli medalje, zraven je bil tudi foto kotiček, kjer so se učenci in starši fotografirali s prejetimi medaljami. Veseli smo teh nasmehov na fotografijah, saj to dokazuje, da so tako učenci kot starši skupaj preživeli prijeten dan. Na stojnici so se lahko še okrepčali s slanimi in sladkimi prigrizki, ki so jih prav tako pripravili učenci skupaj z učiteljicami in Društvo kmetic Mestne občine Ptuj.  

Ob tej priložnosti smo izdali tudi šolsko glasilo Utrinki.

Romana Breznik, vodja projekta

V petek, 19. aprila 2024, smo na OŠ Grajena imeli dan šole. Nanj smo se začeli pripravljati že v torek, 16. aprila. Ta dan je bil tehnični dan. Izdelovali smo igre, medalje in pomagali smo mlajšim učencem. Nekateri učenci pa smo imeli tudi vaje za prireditev, ki so potekale zelo sproščeno. V tem dnevu smo se res zabavali in imeli lepo.

In prišel je petek. Takrat pa je šlo že vse zares, a kljub temu smo bili še vsi sproščeni. V šolo smo prišli ob 13.30. Najprej smo imeli generalko, potem pa malico. Ko smo se najedli, smo se preoblekli, nato pa so starši že začeli prihajati v šolo. V predstavi smo vsi zelo uživali. Nato smo odigrali igre in odšli domov. Ta dan je bil res fantastičen.

Neža Brlek, 6. g

(Visited 71 times, 1 visits today)