[twocol_one_last]VIZIJA NAŠE ŠOLE

Gradimo kvalitetno delo z dobrimi in s sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih.

[/twocol_one_last]

VREDNOTE

SPOŠTOVANJE
STRPNOST
ZNANJE


THE VISION AND VALUES OF OUR SCHOOL 

[twocol_one_last]OUR VISION

We are building quality work with good relations and ensuring the safety of all participants with quality lessons and great results in various fields.

[/twocol_one_last]

OUR VALUES
RESPECT
TOLERANCE
KNOWLEDGE 

(Visited 60 times, 1 visits today)