Legenda režimov:

Š2 – Vozi v času šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šolskem koledarju)

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

(Visited 324 times, 1 visits today)