Na šoli sta zaposlena specialni pedagog Zlatko Jaušovec in socialna delavka Darija Erbus.

Svetovalna delavca Darija Erbus (darija.erbus(at)os-ljudskivrtptuj.si, 02 780 04 77) in Zlatko Jaušovec (zlatko.jausovec(at)os-ljudskivrtptuj.si, 02 780 04 78) sta dosegljiva vsak dan med 7.30 in 14.30, po dogovoru tudi izven tega časa. Na razpolago sta tudi v času popoldanske govorilne ure.

Svetovalna delavca sta vedno pripravljena na sodelovanje z učenci, starši in učitelji. Svetujeta ali pomagata pri učnih ali vzgojnih težavah in drugih problemih. Pri tem sodelujeta s Svetovalnim centrom Ptuj, Centrom za socialno delo Ptuj, Sočo Ljubljana, Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Centrom za sluh in govor Maribor, Zdravstvenim domom Ptuj in Maribor ter drugimi institucijami.


Prisluhneta tudi nadarjenim učencem in njihovim staršem ter pomagata devetošolcem pri odločitvi o nadaljnjem šolanju. V okviru poklicne orientacije pripravita in organizirata aktivnosti za učence in starše: predavanja oz. delavnice v 8. in 9. razredu, naravoslovne, kulturne ali tehniške dni za učence, oglede poklicev na delovnih mestih, izpolnjevanje vprašalnika o poklicnih interesih ter individualna in skupinska svetovanja za učence in starše. Sodelujeta tudi z zunanjimi institucijami, kot so Zavod za zaposlovanje, Karierno središče, Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj, srednje šole v Mariboru in drugod.


Svetovalna delavca sodelujeta pri reševanju konfliktov v medsebojnih odnosih med različnimi akterji vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirata učno pomoč na domu, ki jo izvajajo prostovoljci iz Centra za socialno delo Ptuj. Društvo Ars Vita v Trstenjakovi 5a in s pomočjo prostovoljcev – učencev naše šole ter nekdanjih učiteljev. Učenci in starši se lahko oglasijo v svetovalni službi tudi kadarkoli se želijo pogovoriti o svojih težavah.


(Visited 304 times, 1 visits today)