Spoštovani starši,

šolsko leto se je pričelo. Pripravljeni smo na nove izzive in se veselimo dobrega sodelovanja z učenci in z vami.

Da bo naše sodelovanje uspešno, je pomembno, da si izmenjamo pomembne informacije in poudarke tega šolskega leta, zato vas vabimo na roditeljski sestanek, ki bo

v ponedeljek, 11. 9. 2023, s pričetkom ob 16.30 v šolski telovadnici podružnice Grajena.

Po skupnem delu boste imeli še oddelčne roditeljske sestanke.

Predlagani dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav in kratek kulturni program.
  2. Pomembne informacije o delu v tem šolskem letu – ravnateljica.
  3. Oddelčni roditeljski sestanki.

Dobro sodelovanje temelji na pogovoru in korektnem odnosu, da vemo, kaj pričakujemo drug od drugega. Zato iskreno upamo, da se boste srečanja udeležili.

Do takrat vas prijazno pozdravljamo vsi strokovni delavci in ravnateljica

                                                                                                     Tatjana Vaupotič Zemljič

(Visited 59 times, 1 visits today)