Spoštovani starši učencev od 6. do 9. razreda.

Žal moramo zaradi zahtevnih epidemioloških razmer v šoli preiti v ponedeljek, 31. 1. 2022, na pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda na matični in na podružnični šoli. Za to imamo soglasje NIJZ.

Učenci se bodo v šolo vrnili v sredo, 9. 2. 2022 (ponedeljek, 7. 2. in torek, 8. 2., sta pouka prosta dneva).

Pouk bo potekal po urniku, preko videokonferenc. Učitelji bodo beležili prisotnost učencev pri pouku. Upravičeno odsotni so le učenci, za katere boste starši posredovali razrednikom opravičilo za odsotnost zaradi bolezni.

Prehrane za naslednji teden vam ni potrebno odjaviti, saj bomo to naredili mi. Vas pa prosimo, da potem, ko se vrnejo učenci v šolo, poskrbite za redno in pravočasno odjavljanje prehrane v šolsko pisarno za prehrano. V zadnjem času je namreč manjkalo veliko število učencev, nekateri starši prehrane niste odjavili, nam pa je posledično ostalo veliko odpadne hrane in nepotrebni visoki stroški za nabavo materiala.

Prosimo vas, da se v sredo, 9. 2. 2022, v šolo vrnejo le zdravi učenci in učenci, kjer doma nimate okužb. O vseh okužbah učencev pa takoj obvestite razrednike, tudi, če učenci ne pridejo v šolo.

Prosimo vas tudi, da omejite stike. Premislite o vključevanju v izvenšolske dejavnosti. v primeru, da jih bo vaš otrok vseeno obiskoval, ne pozabite, da potrebuje negativen hitri antigenski test, saj ne bo imel potrdila o samotestiranju v šoli.

V primeru kakršnihkoli težav se obračajte na razrednike, šolsko svetovalno službo ali vodstvo šole. Trudili se bomo, da bomo vse težave reševali sproti in v korist otrok.

Pazite nase in na svoje bližnje. Ostanite zdravi.

Prijazen pozdrav,

                                         Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica 

Obvestilo staršem s soglasjem NIJZ 

(Visited 41 times, 1 visits today)