Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Ponoči smo s strani MIZŠ RS prejeli okrožnico (priloga) o postopnem odpiranju šol in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na področju osnovnega in glasbenega šolstva od 26. 1. 2021 naprej.

Ponedeljek, 25. 1. 2021, je namenjen hitremu testiranju zaposlenih v vrtcih in v šolah, s poukom za učence od 1. do 3. razreda pričnemo v torek, 26. 1. 2021. Za učence od 4. do 9. razreda pouk še naprej poteka na daljavo.

Dodatne informacije za starše učencev od 1. do 3. razreda:

  1. Vsi starši učencev od 1. do 3. razreda boste danes s strani razredničark prejeli dopis z osnovnimi informacijami in vprašalnikom, za katerega vas prosimo, da nanj takoj odgovorite in ga vrnete razredničarkam. Podatke nujno potrebujemo že jutri zaradi priprave organizacije dela.
  2. Vljudno prosimo vse starše, da v šolo pošiljate samo zdrave otroke.
  3. V primeru, da imate v družini okužbo, otroka obdržite doma in nas o tem takoj obvestite.
  4. Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. razreda.
  5. Razmislite o nujnosti vključitve otrok v jutranje varstvo in v podaljšano bivanje. Prosimo, da te možnosti ne uporabite, če imate drugo možnost.
  6. O načinu organiziranja pouka vas bomo podrobneje obvestili najkasneje do nedelje, saj, žal, še nimamo vseh informacij.
  7. Pouk za učence od 1. do 3. razreda se bo pričenjal ob 8.05 na matični šoli in ob 8.00 na podružnici.
  8. Ob vstopu v šolo in do vstopa v učilnico imajo učenci obrazne maske. V učilnicah jih snamejo. Za maske poskrbite starši.
  9. Učenci naj imajo toplejša oblačila, saj bomo morali prostore pogosto zračiti. Kolikor bo mogoče, bodo šli z učitelji tudi na prosto.
  10. Starši v šolo ne vstopate, otroke oddate pri vhodu. Ko po pouku pridete po njih, jih prav tako počakate pred vhodom in ravnate v skladu z navodili, ki bodo objavljena na vhodnih vratih.

Zaposleni v šoli se bomo v največji meri, in v okviru naših možnosti, potrudili, da bo ponovno všolanje varno. Veselimo se ponovnega srečanja z našimi učenci. Vas, spoštovani starši, pa prosimo za dobro in strpno sodelovanje tudi v bodoče.

Prijazen pozdrav vsem,

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica 

(Visited 38 times, 1 visits today)