Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Danes ob 14.00 smo v šole prejeli težko pričakovano okrožnico glede vrnitve učencev od 4. do 8. razreda. Ker je okrožnica prišla tako pozno, imamo zelo malo časa, da se pripravimo na nove razmere. Zato vas prosimo za sodelovanje in hitro posredovanje podatkov, ki jih nujno potrebujemo za nadaljnjo organizacijo dela.

Pa gremo po vrsti:

 1. V ponedeljek, 1. 6. 2020, se bodo učenci 1., 2., 3. in 9. razreda vrnili v svoje matične oddelke in matične učilnice (delitev več ne bo).
 2. Učenci od 1. do 3. razreda bodo pričenjali s poukom ob 8.00.
 3. Jutranje varstvo bo potekalo v ustaljenih skupinah, tudi za učence 2. in 3. razreda – po predhodni prijavi.
 4. V ponedeljek, 1. 6. 2020, pridejo v šolo tudi učenci 4. in 5. razreda v svoje matične učilnice. Učenci 4. razreda matične šole bodo v šolo vstopali skozi atrij in vrata pred jedilnico. Učenci 5. razreda matične šole bodo vstopali skozi vhod B (prizidek). Učenci 4. razreda podružnice bodo v šolo vstopali na dvoriščni strani, učenci 5. razreda podružnice pa skozi glavni vhod pri cesti. V šolo lahko vstopajo med 8.00 in 8.10, s poukom pričnejo ob 8.15. Izvajali bodo vse ure po urniku, le ure NIP (neobveznih izbirnih predmetov) bodo zaključili na daljavo. Malicali bodo v matičnih učilnicah, med odmori ne zapuščajo učilnic, kosilo bodo imeli po vnaprej določenem razporedu. Učenci v ponedeljek prinesejo vse šolske potrebščine, torbe bodo puščali v šoli.
 5. V sredo, 3. 6. 2020, pridejo v šolo še učenci od 6. do 8. razreda. Pouk bodo imeli po urniku, neobvezne in obvezne izbirne predmete bodo do konca izvedli na daljavo, z izjemo kakšnega ocenjevanja, kjer bo to še potrebno. S poukom bodo začeli ob 8.15. V šolo bodo vstopali med 8.00 in 8.10.
 6. Delitve v manjše učne skupine za učence 8. in 9. razreda ne bo.
 7. V šoli bomo izvajali poleg rednega pouka še dopolnilni pouk, ure DSP, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Interesnih dejavnosti ne bo.
 8. Vsi učenci si bodo ob vstopu v šolo razkužili roke, enako bodo storili, ko pridejo v učilnice. Pouk bo potekal ves čas v matični učilnici oddelka.
 9. Starše učencev z različnimi boleznimi, ki lahko predstavljajo tveganje, prosimo, da se pred vrnitvijo vašega otroka v šolo posvetujete z njegovim osebnim zdravnikom.
 10. Maske v šoli niso obvezne.
 11. Če bo prišlo še do kakšnih sprememb, vas bomo o njih takoj obvestili.

Vse starše učencev, ki drugi teden pridejo ponovno v šolo, prosimo:

 • Napišite izjavo, da je otrok zdrav (natisnjeni obrazec lahko dvignete v škatli pred šolo ali ga doma natisnete sami in izpolnite).
 • Izpolnite vprašalnik glede kosila otroka v šoli, bivanja v opb in prevoza v šolo s šolskim avtobusom. Prosimo vas, da te podatke posredujete razrednikom še nocoj ali najkasneje jutri zjutraj do 9.00, saj moramo jutri organizirati oddelke opb, naročiti živila in avtobuse za ponedeljek.
 • V šolo pošljite samo zdrave otroke. Če kdo zboli in obstaja sum okužbe, se takoj posvetujte z njegovim osebnim zdravnikom in nas nemudoma obvestite, če gre za potrjeno okužbo.
 • Pogovorite se že doma s svojimi otroki o upoštevanju pravil (medsebojna razdalja, ni dotikov, kultura kihanja in kašljanja, dosledno umivanje rok).

PRED VSEMI ZAPOSLENIMI, UČENCI IN STARŠI JE VELIK IZZIV, KI TERJA OD VSEH NAS TUDI VELIKO ODGOVORNOST, SAJ GRE ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE VSEH NAS. ZATO SE POTRUDIMO VSI, DA BO NAŠE SOBIVANJE V ŠOLI VARNO ZA VSE.

PRIJAVNICA za učence od 4. do 8. razreda

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

(Visited 86 times, 1 visits today)