V ponedeljek, 25. 5. 2020, pridejo nazaj v šolo učenci 9. razreda. Seveda bodo tudi za njih veljali posebni pogoji prihoda v šolo in obnašanja v šoli.

Za lažji začetek objavljamo nekaj navodil:

 • starši učencem podpišete izjavo, da je otrok zdrav,
 • učenci vstopajo v šolo posamezno od 8.00 dalje (na matični šoli pri vhodu A, na podružnici pri vhodu na dvorišču),
 • ob vstopu jih sprejme delavec šole, ki jim razkuži roke,
 • v prostorih šole maske za devetošolce niso potrebne, vendar morajo ohranjati varnostno razdaljo 1,5m,
 • šolski hodniki si opremljeni s črtami, ki označujejo varnostno razdaljo, v učilnicah so mize razmaknjene na primerno razdaljo,
 • čevlje si sezujejo v avli in jih odložijo pred učilnico, kjer bodo imeli pouk,
 • o razporedih skupin in učilnicah, kjer bodo posamezni učenci imeli pouk, jih bodo obvestili razredniki; na matični šoli so razdeljeni v štiri stalne skupine, na podružnici v dve skupini,
 • ob dnevih, ko imajo na urniku telovadbo, pridejo v šolo v športni obutvi in opremi,
 • na matični šoli so razdeljeni v štiri stalne skupine, na podružnici v dve skupini,
 • ves čas pouka ostanejo v učilnici in upoštevajo pripravljen sedežni red,
 • med odmori ne zapuščajo učilnice, tudi malicajo v učilnici (razen za odhod na WC, kamor odhajajo posamezno),
 • malico jim razdeli učitelj,
 • vsak dan imajo po prilagojenem urniku 5 ur pouka,
 • po končanem pouku učitelj pospremi tiste učence, ki imajo kosilo (prijavljeni), v šolsko učilnico,
 • za učence, ki imajo negativne ocene, bo organiziran dopolnilni pouk,
 • učenci, ki končajo s šolskimi obveznostmi, takoj zapustijo šolo,
 • vozni red avtobusov je objavljen na spletni strani, avtobus uporabljajo samo tisti, ki so se prijavili, saj je na avtobusu lahko samo omejeno število ljudi,
 • v primeru, da otrok zboli in se potrdi, da je okužen, je o tem potrebno nemudoma obvestiti razrednika.

Veselimo se prihoda naših učencev v šolo in smo na to pripravljeni. Vse učence pa prosim, da upoštevajo vsa priporočila in navodila, saj je v našem skupnem interesu, da ostanemo vsi zdravi.

Se vidimo v ponedeljek.

                                                              Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

(Visited 67 times, 1 visits today)