Gradimo kvalitetno delo z dobrimi in s sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih.

VREDNOTE NAŠE ŠOLE:

SPOŠTOVANJE
STRPNOST
ZNANJE

(Visited 486 times, 1 visits today)