Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju in ker nas vaše mnenje zanima, je pred vami spletni anketni vprašalnik o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano in s šolo.

Povezava do ankete za učence: https://www.1ka.si/a/343091

Povezava do ankete za starše: https://www.1ka.si/a/289185

Prosimo, da si vzamete čas in rešite anketo. Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju šolske prehrane v prihodnje.


Petra Bohinec, org. šol. prehrane

(Visited 90 times, 1 visits today)